Trò chơi thưởng đổi quà nổi tiếng - Tài xỉu online game

UBND tài xỉu online game họp chuyên đề công tác Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06

Chiều ngày 9/11, UBND tài xỉu online game tổ chức cuộc họp chuyên đề về công tác Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trong tháng 10, Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công huyện Hàm Yên đạt 68,06%, đứng vị trí 1/7 trong các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Các chỉ tiêu cụ thể như: Công khai minh bạch đạt 100%; tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 98,6%; dịch vụ công trực tuyến đạt 95,6%; thanh toán trực tuyến đạt 47,59%, tăng 2,8% so với tháng trước, đứng thứ hai toàn tỉnh; mức độ hài lòng đạt 99,9%; số hóa hồ sơ đạt 76,4%.

Trong tháng 10, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến của Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng 1.740 hồ sơ, cao gấp gần 8 lần so với tháng trước, hồ sơ chủ yếu thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

Tổng số tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt thành công 74.631 tài khoản, đạt tỉ lệ 73,35% tổng số công dân đủ điều kiện kích hoạt trên địa bàn huyện, tăng 0,59% so với tháng trước, trong đó tài khoản được kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 là 36.456 tài khoản.

Đại biểu dự họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh huyện, ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện, tổ công tác thực hiện Đề án 06, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phát huy những kết quả đạt được, triển khai khắc phục những tồn tại hạn chế. Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính thực thi công vụ. Nêu cao trách nhiệm, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch chuyển đổi số, kế hoạch thực hiện Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Đề án 06, đặc biệt là việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu và 02 dịch vụ công liên thông đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Tổ chức triển khai sâu rộng các mô hình điểm phục vụ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 06.  Tiếp tục chỉ đạo rà soát các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa trong chấm điểm CCHC để có giải pháp khắc phục; triển khai kịp thời.

Đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ số đánh giá trong “Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công”. Chỉ đạo hoàn thành dứt điểm 02 chỉ tiêu làm sạch dữ liệu trẻ em và đồng bộ dữ liệu Bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xong trước ngày 30/11/2023.../.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục