Trò chơi thưởng đổi quà nổi tiếng - Tài xỉu online game

Tín dụng chính sách xã hội - Bệ đỡ cho phụ nữ hướng tới bình đẳng giới

Với các chương trình tín dụng chính sách hiện đang phục vụ nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH tài xỉu online game đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc cho phụ nữ nghèo vươn lên tự hóa giải hai vấn đề lớn trong bất bình đẳng giới đó là tạo việc làm và phát triển kinh tế. Phụ nữ nghèo được tiếp cận nguồn vốn chính sách đã chèo chống cùng gia đình vượt qua nghèo khó, làm giàu cho chính mình và đóng góp vào thành quả phát triển chung của kinh tế tài xỉu online game .

Xác định tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và đặc biệt là thực hiện các tiêu chí trong cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ và hỗ trợ phụ nữ sinh kế, khởi nghiệp thành công.

Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện  thông qua hoạt động ủy thác đã tạo điều kiện cho Hội Phụ nữ phát triển vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, đội ngũ cán bộ hội các cấp không ngừng nâng cao năng lực, đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo ngày càng tốt hơn cho hội viên, phụ nữ theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Hội viên phụ nữ có cơ hội được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi, tăng cơ hội làm ăn, phát triển kinh tế, tham gia tích cực hơn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, tại những xã còn nhiều khó khăn thì tín dụng chính sách xã hội có vị trí rất quan trọng trong việc góp phần nâng cao vị thế của chị em phụ nữ đối với xã hội, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó có hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên triển khai tín dụng cho hội viên phụ nữ.

Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên luôn tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia nhận ủy thác cho vay từ NHCSXH cho các hộ hội viên nghèo, hộ chính sách vay và đặc biệt đối tượng vay vốn là phụ nữ.

Tính đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên đã cho vay đối với khách hàng nữ là 7.900 hộ, với số tiền 276 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 39%.

Các chính sách tín dụng còn có tác động lan tỏa lớn khi nhiều phụ nữ được thụ hưởng gián tiếp lợi ích từ tín dụng chính sách thông qua việc cho vay vốn giảm nghèo bền vững, tạo việc làm cho gia đình và cộng đồng.

Thông qua các nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hội viên, phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện, đặc biệt là phụ nữ nghèo dân tộc thiểu số đã mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm, vươn lên xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nâng cao vị thế phụ nữ trong xã hội, có tác động mạnh mẽ, thiết thực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho chị em phụ nữ và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu dân cư giàu mạnh./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục