Trò chơi thưởng đổi quà nổi tiếng - Tài xỉu online game

Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội tài xỉu online game triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 21/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội tài xỉu online game đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo MTTQ và các Tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo MTTQ và các Tổ chức chính trị xã hội huyện.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội huyện đã cơ bản thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng Luật, Điều lệ và chương trình công tác đề ra như: Tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động nhân dân xây gần 1.000 bể xử lý rác, đào trên 4.500 hố chôn lấp rác hữu cơ, xây dựng 02 mô hình gạch sinh thái, 07 mô hình “thu gom, tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải nhựa”; cấp phát trên 1.600 nắp đậy hỗ ủ rác thải hữu cơ, thành lập 21 mô hình “thu gom, phân loại và xử lý rác tại hộ gia đình”, vận động trên 2.600 hộ gia đình sử dụng thùng rác 2 ngăn để phân loại rác thải tại gia đình; làm đường bê tông nông thôn đường bê tông nội đồng; xây dựng nhà văn hóa, huy động nguồn lực xóa 262 nhà, trong đó riêng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ xóa 11 nhà với tổng kinh phí 590 triệu đồng.

Lãnh đạo UB.MTTQ và các Tổ chức Chính trị xã hội huyện chủ tọa hội nghị.

Thực hiện hoàn thành Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2023. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Nông dân, Đại hội công đoàn cơ sở, cấp huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Quan tâm, củng cố, kiện toàn tổ chức; phát triển đảng viên là trưởng các chi đoàn, chi hội. Trong năm 2023, phát triển được 139 đảng viên, trong đó 18 trưởng các chi đoàn, chi hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Duy Hòa đã ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả đã đạt được của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của huyện trong năm 2023.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21 đã đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Duy Hòa yêu cầu các đại biểu tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024 và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt là một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền và chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện bảo đảm rõ nét, có điểm nhấn, linh hoạt trong từng thời điểm: Xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện; thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc Mông; phát triển nông nghiệp hàng hóa, thực hiện nếp sống văn minh, công tác giảm nghèo, cải cách hành chính, chuyển đổi số…

Lãnh đạo UB.MTTQ tỉnh Tuyên Quang trao hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho UB.MTTQ huyện Hàm Yên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội của tổ chức mình, trong đó tập trung xác định từng phần việc, từng nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả, nhất là thực hiện các chỉ tiêu tại Đề án số 02 - ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lưu ý tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và tỷ lệ trưởng các chi đoàn, chi hội là đảng viên và các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 36 của BTV Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025.

Cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, phong trào “Người Tuyên Quang ưu tiên sử dụng nông sản Tuyên Quang”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Tăng cường nắm tình hình cơ sở, thu hút người dân tộc Mông vào tổ chức Hội, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút người dân tộc Mông tham gia.

Chủ động, tích cực tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh nhất là trong việc cưới, việc tang; Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội MTTQ cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhân dịp này UB. MTTQ tỉnh đã trao tiền hỗ trợ xây dựng các nhà Đại Đoàn kết với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho UB.MTTQ Việt Nam huyện Hàm Yên.

Lãnh đạo UB.MTTQ tỉnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại Đoàn Kết dân tộc" cho các cá nhân.

Dịp này, UB. MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại Đoàn Kết dân tộc" cho 26 cá nhân. UB.MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã tặng bằng khen và giấy khen cho các tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào của tổ chức hội./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục