Trò chơi thưởng đổi quà nổi tiếng - Tài xỉu online game

Tuyên truyền giảm thiểu tao hôn và hôn nhân cận huyết thống

Ngày 12/12, tại xã Bình Xa, Phòng Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Y tế, UBND các xã Bình Xa, Thái Sơn, Tân Thành, Minh Hương tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền một số nội dung về Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023.

Đại biểu dự hội nghị.

Nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, ngày 14/4/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 498/QĐ- TTg phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”. Đây là chính sách thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc nâng cao chất lượng dân số, là một nhiệm vụ cấp thiết yêu cầu các cấp các ngành từ TW đến các địa phương, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống, giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

Đây là hội nghị thứ 4 được Phòng Y tế huyện - cơ quan chủ trì thực hiện tiểu dự án tổ chức trên địa bàn toàn huyện. Các nội dung tuyên truyền được phối hợp lồng ghép với các giải pháp, nhằm thực hiện hiệu quả Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa huyện Hàm Yên trong năm 2023.

Thông qua hội nghị nhằm nấng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ đảng viên và các tâng lớp nhân dân đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hiểu rõ những hệ hụy từ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục