Trò chơi thưởng đổi quà nổi tiếng - Tài xỉu online game

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thu thập, cập nhật thông tin người lao động

Ngày 21/10, tài xỉu online game tổ chức Hội nghị hướng dẫn thu thập thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu là thành viên Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện và các thành viên Tổ công tác Đề án 06 của 18 xã thị trấn đã được nghe Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản liên quan đến việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động trên địa bàn huyện gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữu liệt khác.

Đồng thời, hướng dẫn quy trình thực hiện và nghiệp vụ ghi phiếu, làm sạch thông tin về người lao động. Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thông qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở về việc cập nhật thông tin người lao động, giúp cho các địa phương tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn một cách chính xác nhất.

Từ đó để xây dựng và quản lý thông tin lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác chuyển đổi số Quốc gia; phục vụ công tác quản lý Nhà nước về lao động, việc làm để thực hiện các chính sách về giải quyết việc làm, xây dựng kế hoạch, chiến lược về lao động, việc làm, giới thiệu cung ứng lao động cho thị trường lao động, làm cơ sở hoạch định các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, đồng thời hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm của địa phương./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục