Trò chơi thưởng đổi quà nổi tiếng - Tài xỉu online game

Kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều ngày 20/12, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 11. Dự họp có đồng chí Đỗ Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đến ngày 19/12/2023, toàn huyện đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 30% kế hoạch. Tại cuộc họp, các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả triển khai các chương trình và nêu ra những hạn chế, vướng mắc, khó khăn liên quan đến tổ chức thực hiện. Đồng thời cũng đề ra các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vống đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Hàm Yên phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đại biểu dự họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các Văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. 

Để giải ngân vốn đầu tư công trong những ngày còn lại của năm 2023 đảm bảo tiến độ, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến đề nghị các cơ quan chủ trì phụ trách, theo dõi các chương trình, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia thực hiện trên địa bàn huyện Hàm Yên theo đúng Kế hoạch. Kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND huyện để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các chương trình, dự án thực hiện năm 2023.

Các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm giải ngân vốn theo đúng kế hoạch chi tiết các cơ quan, đơn vị đã cam kết, đăng ký với Uỷ ban nhân dân huyện. Tập trung thanh toán hết vốn đã chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023. Thực hiện hoàn trả khối lượng nợ tạm ứng. Đối với các công trình bố trí vốn trên 95% tổng dự toán được duyệt phải nộp hồ sơ trình thẩm tra quyết toán trong tháng 12/2023.

Tăng cường quản lý chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình trong năm 2023./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục