Trò chơi thưởng đổi quà nổi tiếng - Tài xỉu online game

UBND tài xỉu online game kiểm điểm tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 15/12, UBND tài xỉu online game đã tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đồng chí Ma Phúc Dự, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tính tới tháng 12 từ các nguồn vốn chương trình MTQG; Tiến độ thực hiện các chương trình MTQG.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình MTQG.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự ghi nhận và biểu dương các địa phương, đơn vị đã nỗ lực, chủ động trong công tác tham mưu, thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn.

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị, phòng, ban, cơ quan được giao các nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, hoàn thành các tiểu dự án, cũng như đẩy nhanh việc giải ngân, thanh quyết toán đảm bảo theo đúng quy định đã đề ra./.

Sơn Tùng

Tin cùng chuyên mục